Մեղրի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 ա)Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքներ կատարելու թույլտվության համար 90030508133415000Միանվագ15000 Ընտրել
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9003050813343000Միանվագ3000 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003050810115000Միանվագ5000 Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900305081524350Օրական350 Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար  200000Տարեկան200000 Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 9003050815405000Տարեկան5000 Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9003050813911500Ամսական1500 Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90030508151610000Տարեկան10000 Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90030508213450000Տարեկան50000 Ընտրել
1134Ա Նոր շենքերի,շինությունների և ոչ հիմնական շինությունների շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար - մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003050813753000Միանվագ3000 Ընտրել
1134Բ Նոր շենքերի,շինությունների և ոչ հիմնական շինությունների շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003050813755000Միանվագ5000 Ընտրել
1133Գ Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքներ կատարելու թույլտվության համար -- 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Միանվագ30000 Ընտրել
1133Դ Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքներ կատարելու թույլտվության համար -- 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ50000 Ընտրել
1133Ե Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքներ կատարելու թույլտվության համար --1001-ից 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90030508133450000Միանվագ50000 Ընտրել
1140Բ -Համայնքի տարածքում հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900305081557100000Տարեկան50001-20000 Ընտրել
1148 Մեղրի համայնքի անվանումը ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թուլտվության համար 900305081581100000Տարեկան100000 Ընտրել
1137Գ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար`մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003050812358000Եռամսյակային0-10000 Ընտրել
1137Դ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123513000Եռամսյակային10001-13000 Ընտրել
1137Ե - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար`50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123520000Եռամսյակային13001-20000 Ընտրել
1137Զ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար`100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123525000Եռամսյակային20001-25000 Ընտրել
1137Է - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար`200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123530000Եռամսյակային25001-45000 Ընտրել
1137Ը - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար`500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123550000Եռամսյակային45001-101000 Ընտրել
1137Թ Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003050812356000Եռամսյակային0-10000 Ընտրել
1137Ժ Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123512000Եռամսյակային10001-13000 Ընտրել
1137Ի Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123515000Եռամսյակային13001-20000 Ընտրել
1137Լ Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույլտվության համար` 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123525000Եռամսյակային20001-25000 Ընտրել
1137Խ Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույլտվության համար` 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123540000Եռամսյակային25001-45000 Ընտրել
1137Ծ Ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123550000Եռամսյակային45000-100000 Ընտրել
1146Ա Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  4000Եռամսյակային0-5000 Ընտրել
1146Բ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  8000Եռամսյակային5001-10000 Ընտրել
1146Գ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  12000Եռամսյակային10001-13000 Ընտրել
1146Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  16000Եռամսյակային15001-20000 Ընտրել
1146Ե Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  21000Եռամսյակային20001-30000 Ընտրել
1146Զ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  31000Եռամսյակային30001-50000 Ընտրել
1147Ա Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  1000Եռամսյակային0-1000 Ընտրել
1147Բ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  2000Եռամսյակային1001-2000 Ընտրել
1147Գ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9003050815734000Եռամսյակային2001-4000 Ընտրել
1147Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  6000Եռամսյակային4001-8000 Ընտրել
1147Ե Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90030508157310000Եռամսյակային8001-15000 Ընտրել
1147Զ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  16000Եռամսյակային15001-25000 Ընտրել
1140Ա - Համայնքի տարածքում առևտրի օբյեկտները, ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90030508155740000Տարեկան5000-50000 Ընտրել
1140Գ -Համայնքի տարածքում բաղնիքները (սաունաները) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  200000Տարեկան200001-500000 Ընտրել
1140Դ -Համայնքի տարածքում խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  700000Տարեկան500001-1000000 Ընտրել
1140Ե -Համայնքի տարածքում շահումով խաղերի կազմակերպման օբյեկտները, ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  350000Տարեկան250000-500000 Ընտրել
1140Զ -Համայնքի տարածքում վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  150000Տարեկան100000-150000 Ընտրել
1137Կ -ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123525000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ -ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123514000   Ընտրել
1137Ձ -ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123535000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ղ -ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123550000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ճ -ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90030508123570000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Մ -ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900305081235100000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա -լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900305081177200000Տարեկան200000 Ընտրել
1149Ա Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար կարաոկեի,դիսկոտեկի,բաղնիքի,սաունայի և շոգեբաղնիքի համար՝ օրացույցային տարվա համար 90030500130820000Տարեկան  Ընտրել
1149Բ Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար ՝ հեստապարային ակումբի համար՝ օրացույցային տարվա համար  300000   Ընտրել
1131Հ համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար. 90030500129050000   Ընտրել
1139Բ -համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 90030508225860000Տարեկան60000 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ